Přeskočit na hlavní obsah

Repertoár


Duchovní skladby většího rozsahu:

 • Eben, P. (1929-2007): Truvérská mše d moll
 • Ryba, J. J. (1765-1815): Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ G dur
 • Pergolesi, G.B.(1710-1736): Stabat Mater f moll pro alt, soprán, smyčce a basso continuo
 • Vaňhal, J. Kř. (1739-1813): Stabat Mater f moll
 • Vivaldi, A. (1678-1741): Gloria D dur, RV 589
 • Lukáš, Z. (1928–2007): Missa brevis (Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)

Duchovní skladby menšího rozsahu:

 • Grieg, E. (1843-1907): Ave Maris Stella
 • Lukáš, Z. (1928-2007): Gloria
 • Mozart, W. A. (1756-1791): Ave Maria
 • Vodňanský, J. C. (1572-1622): Rorando coeli
 • Poulenc, F. (1899–1963): Ave Verum Corpus

Světské skladby většího rozsahu:

 • Dvořák, A. (1841-1904): Moravské dvojzpěvy, op. 32
 • Martinů, B. (1890-1959): Petrklíč, H 348
 • Martinů, B. (1890-1959): Otvírání studánek, H 354
 • Smetana, B. (1824-1884): Tři ženské sbory

Světské skladby menšího rozsahu:

 • Binge, R. (1910-1979): Where The Gentle Avon Flows (Alžbětinská serenáda)
 • Hašler, K. (1879-1941): Česká písnička
 • Matúška, J. (1821-1877): Nad Tatrou sa blýská
 • Martinů, B. (1890-1959): Zavírání lesa
 • Martinů, B. (1890-1959): Bolavá hlavěnka
 • Martinů, B. (1890-1959): Čarování a pomluvy
 • Mozart, W. A. (1756-1791): Rice vete, o padroncina (z opery Figarova svatba)
 • Mozart, W. A. (1756-1791): Zvonečků hlas milý (z opery Kouzelná flétna)
 • Smetana, B. (1824-1884): Ukolébavka (z opery Hubička)
 • Škroup, Fr. (1801-1862): Kde domov můj?
 • Lukáš, Z. (1928–2007): Za vodou, vodičkou
 • Lukáš, Z. (1928–2007): Věneček
 • Suchoň, E. (1908–1993): Aká si mi krásna

Adventní a vánoční písně:

 • Anjelské přátelství (Nebeští kavalérové)
 • Byla cesta ušlapaná
 • Čas radosti, veselosti
 • Den přeslavný
 • Chtíc, aby spal
 • Jak jsi krásné, neviňátko
 • Kajpak kročiš, Maria
 • Narodil se Kristus Pán
 • Nesem vám noviny
 • Pásmo rorátů a koled (v úpravě O. Kunovského)
 • Rodičko boží, vznešená
 • Rychle, bratři
 • Slyšet je anděle nebeské
 • Spanilé z archy holubičky
 • Štěstí, zdraví
 • Veselé vánoční hody
 • V půlnoční hodinu
 • Usni, usni, ctné Poupátko
 • Elgar, E. (1857–1934): A Christmas Greeting Op.52

Lidové písně:

 • Ach synku, synku
 • A hdepa ste šický
 • Anička mlynárova
 • Což se mně má milá
 • Dobrú noc, má milá
 • Ej, ráno, ráno
 • Ešče si zazpívám
 • Měsíček svítí
 • Na rozloučení, mý potěšení
 • Pod dubem, za dubem
 • Prší, prší, len sa leje
 • Široký, hluboký, ty vltavský tůně
 • Teče, voda, teče I., II.
 • Už se ten Tálinskej rybník nahání
 • V horném konci svíťá
 • Vrť sa, děvča