Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Akordum uvítá nové hlasy

 Prázdniny i dovolené jsou u konce a to znamená, že uhříněveský ženský pěvecký sbor už netrpělivě vyhlíží start nové sezóny. Sbormistr Ondřej Kunovský připravil zcela nový repertoár, oživení známých skladeb i pár jednoduchých kousků pro odlehčení. Všichni už se těšíme na společná setkávání a týmovou práci na zkouškách, kterou jsme v uplynulém roce tak bolestně postrádali. V říjnu navíc vyrazíme na víkendové soustředění mimo Prahu, kde se budeme intenzivně věnovat programu na podzimní i adventní koncerty.           Akordum na červnovém soustředění ve Štěkni spolu s tenoristou Janem Hájkem Možná se stejně jako my těšíte na znovuobnovení kulturního života a možnost trávit volný čas tvořivě a aktivně. Pokud uvažujete o sborovém zpívání, začátek sezóny je ten nejlepší čas to zkusit. Stačí mít kladný vztah k hudbě a trochu odvahy přijít mezi nás poprvé – ale bez obav, žádné oficiální přijímací zkoušky se nekonají. Na našich setkáních srdečně vítáme každého, kdo by se pravidelně a rád věnoval
Nejnovější příspěvky

Výroční zpráva 2019/2020 – zpíváme s radostí

AKORDUM se představuje Zapsaný spolek AKORDUM byl založen na sklonku roku 2018 na podporu a rozvoj uhříněveského ženského sboru stejného jména. Historie Činnost ženského amatérského komorního sboru AKORDUM z Uhříněvsi byla zahájena na podzim roku 2014, kdy jej založil Jiří Trtík, někdejší student skladby a dirigování na Pražské konzervatoři, pod patronací Domu UM a Divadla U22. Na začátku roku 2016, po odjezdu Jiřího Trtíka na studijní pobyt do Spojených Států, převzal sbor dirigent Ondřej Kunovský, který jej vede do současnosti. Současnost V současnosti tvoří sbor 20 aktivních členek, žijících v Uhříněvsi nebo blízkém okolí. Z původně volnočasového kroužku pro dospělé se postupem času vyvinul komorní ženský sbor s větší uměleckou ambicí, který se snaží neustále na sobě pracovat a zlepšovat, v čemž nám výrazně pomáhá intenzivní spolupráce se studenty Pražské konzervatoře. Sborový repertoár se zaměřuje především na klasickou hudbu, s repertoárem pro smíšený sbor spolupracujeme s dalšími

Podzimní koncert - zrušeno

Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli koncert v uhříněveském muzeu zrušit.  Pokud podmínky dovolí, uspořádáme ho v jiný listopadový termín. Děkujeme za pochopení. Na první koncert sezóny jsme si pro vás připravili program se skladbami známých českých autorů. Těšit se můžete na Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Akordum vystoupí spolu se studenty Pražské konzervatoře a HAMU. Na klavír nás doprovodí Štěpánka Rohlíčková, o sóla se postará dvojice Mahulena Vondrášková za soprán a Marie Svobodová za mezzosoprán. Přijďte se zaposlouchat do známých melodií a na chvíli hodit podzimní chmury za hlavu.

Jak jsme na jaře nezpívali

Máme za sebou delší období odmlky, kdy jsme byla většina z nás zavřená doma a jenom škrtala další zrušené akce z diáře. Společných zkoušek jsme se sice nechtěli vzdát, ale kromě možnosti zpívat společně přes Skype nás nic lepšího nenapadlo. A pokud jste někdy byli připojeni ve více lidech na Skypu, jistě víte, jak se vše kolikrát seká.   Museli jsme tedy čekat a sledovat, jak se opatření zpřísňují a pomalu zase rozvolňují. Začátek léta jsme proto přivítali s nadšením nejen proto, že mnohým začínají prázdniny, ale že se můžeme všichni opět scházet. Jakmile se začalo vše opět vracet do před-karanténního stavu, hned jsme plánovali a propočítávali, jaké akce na podzim uspořádáme. Proto jsme s radostí přivítali možnost potkávat se i během léta. Nechtěli jsme totiž vyjít ze cviku po téměř půlroční pauze, a tak jsme se shodli, že budeme v rámci možností zkoušet i o prázdninách. Spolu se zkouškami jsme naplánovali i krátké víkendové soustředění, abychom mohli v novém školním roce uspořádat ale

Rozhovor se sbormistrem Ondřejem Kunovským

V Uhříněveském zpravodaji prosinec-leden 2019/2020 vyšel dvoustránkový rozhovor s naším sbormistrem Ondřejem Kunovským v rámci výročí 5 let od založení pěveckého sboru Akordum. Přinášíme přepis rozhovoru. Zdroj:  Uhříněveský zpravodaj, prosinec-leden 2019/2020 (s. 14-15) Přepis rozhovoru: Akordum nám zpívá už 5 let Tradice pěveckých sborů na českém území je dlouholetá a bohatá. Pěvecké spolky byly zakládány od poloviny 18. století. A tak i na území Prahy 22 působí pěvecké sbory. Jedním z nich je Akordum, které právě slaví pět let od svého založení. Kdy a jak tento amatérský sbor vznikl a další zajímavosti se dozvíte v rozhovoru se sbormistrem Ondřejem Kunovským. Jak Akordum vzniklo? U samotného vzniku sboru jsem nestál, ale pokud vím, byla to iniciativa několika nadšenců, jmenovitě ředitele Domu UM Romana Urbance a  jeho známého, původního sbormistra Jiřího Trtíka. Časem se přidávali další a další členové, dali si jméno, pravidelně zkoušeli, absolvovali první koncert

Vánoční koncert v Uhříněvsi - fotky

Husova kaple doslova praskala ve švech a spousta návštěvníků musela stát. Nastoupili jsme a nechali zhasnout, což možná některé návštěvníky překvapilo. 1. soprán rozsvítil elektrické svíčky a začal zpívat první koledu - V půlnoční hodině. Na druhou sloku se přidal 2. soprán a alt. Pro další program - výběr z vánoční hudby barokních kancionálů - náš již doprovodily housle a viola. Poté následovalo úvodní slovo pana faráře a za sbor přivítala návštěvníky členka sboru Míša Zavadilová. Dovolili jsme si též připomenout páté narozeniny sboru Akordum. Symbolické svíčky na dortu sfoukl náš dirigent Ondra Kunovský. Pak už se znatelně rozrostl orchestr, přidali se členové hostujících sborů a nakonec přišli sólisté. Rybova Česká mše vánoční mohla začít. Třetí ročník byl opět štědřejší co se týče rozmanitosti nástrojů v orchestru. Např. nově zazněly tympány, které bravurně ovládala členka našeho sboru Anička Burešová. Atmosféra byla úžasná a věříme, že podle potlesku a usměvavých tváří si návštěvn

Vánoční koncert v Uhříněvsi

Již po třetí se v prostorách Husovi kaple rozezní tradiční vánoční dílo Jakuba Jana Ryby - Česká mše vánoční, též uváděná lidově jako Rybovka. Příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Program bude navíc doplněn o výběr z vánoční hudby barokních kancionálů. Náš sbor spolu s hosty doprovodí opět Komorní orchestr ze studentů Pražské konzervatoře a HAMU. V roli sólistů se představí Mahulena Vondrášková jako soprán, Monika Machovičová jako alt, Jan Hájek jako tenor a Václav Dlask jako bas. Na varhany nás doprovodí Lukáš Dvořák a všemu bude dirigovat náš trpělivý sbormistr Ondřej Kunovský. Přijďte nasát vánoční atmosféru a odpočinout si od všudypřítomného shonu.