Přeskočit na hlavní obsah

I hudba může pomáhat

    Závěr roku 2021 se nesl jak jinak než v tónech Rybovy mše. Tu jsme měli již tradičně naplánovanou v uhříněveské Husově kapli. Každý rok se snažíme tuto milou akci ještě povznést určitou dobročinností ve formě benefice. I letos jsme se rozhodli výtěžek z dobrovolného vstupného věnovat třem znevýhodněným rodinám z Uhříněvsi.

Konkrétní rodiny jsme vybrali s pomocí sociálního odboru na úřadě. 


V nejvypjatějších chvílích je rodina jako instituce v ohrožení. Stává se z ní bohužel nefunkční skupina a doplácí na to děti, které samy nic nezavinily. Bez pomoci jsou zatraceni. Přitom někdy stačí málo, například nevelká finanční částka nebo odborná rada. Pro každého z nás to je jen drobný skutek, dohromady pak ale dílčí dary mohou učinit rozdíl, jestli rodiny nakonec vše zlé ustojí nebo ne. Pomocnou ruku nabízí právě sociální odbor MČ Prahy 22. 

A proto jsme vděčné za štědré dary vás, našich diváků a posluchačů, kterým tato skutečnost není lhostejná. Na dobrovolném (benefičním) vstupném se nám letos podařilo vybrat 9 300 Kč. Děkujeme!