Přeskočit na hlavní obsah

Po koncertě rovnou do táborského podzemí

Kdo si myslí, že se na soustředění sboru jenom zpívá, toho záhy vyvedeme z omylu. Naše letošní druhé soustředění bylo podobně jako to květnové koncertní. Mimo to jsme zvládli i prohlídku Tábora včetně večerní expedice do středověkých sklepů.

V objevování krásných míst jsme zkrátka machři. Náš podzimní koncert jsme pořádali v historických prostorách Husitského muzea v Táboře. Akustika Gotického sálu nám přála a doufáme, že i diváci si vychutnali sílu sborového zvuku. Kromě pěveckého zážitku jsme však ten večer zakusili další, a to prohlídku podzemních chodeb nazývaných lochy. 

Náš koncert byl ale výjimečný nejen díky místu konání, ale i propojení dvou účinkujících sborů. Myšlenku spolupráce s táborským sborem Hlahol, poprvé vyslovila jedna z našich členek zhruba před rokem. My jsme rádi, že jsme tuto myšlenku vzájemně dokázali posunout až ke společnému koncertu. A na jaře se navíc opět setkáme „na pódiu“, tentokrát u nás v Uhříněvsi.


Abyste za jeden víkend stihli několik zkoušek, generálku, koncert, prohlídku města a nějaké to kafíčko, je jasné, že musí být vytvořen pevný harmonogram. Tím spíš, když jsme byli ubytovanív Sezimově Ústí

Hned po sobotním obědě jsme tedy vyrazili do Tábora na první společnou zkoušku s Hlaholem a následnou prohlídku města. Za výklad děkujeme Kateřině Rinkeové, zapálené učitelce místího gymnázia a člence sboru, a sbormistryni Haně Schläferové. Rádi se tak podepíšeme pod tvrzení, že hudba spojuje.

Výtěžek z koncertu putoval do místního hospice Jordán


Podzimní repertoár jsme zapečetili v Táboře. Nyní nás už čeká nácvik na advent. Proto se náš poslední den soustředění nesl v duchu koled. Pravda, personál penzionu a ubytovaní hosté byli možná lehce v šoku, když se restaurací před obědem neslo Ježíšku, panáčku…