Přeskočit na hlavní obsah

Našli jsme si partnera

Rok 2023 zahajujeme nejen nácvikem nového repertoáru, ale především navázáním nové spolupráce. S velikou radostí vám proto představujeme generálního partnera našeho sboru – společnost Předvýběr.CZ. 

Kde jsou ty časy, kdy se nás na zkouškách scházelo pět (včetně sbormistra) a byli jsme rádi, že nacvičíme pár lidovek. Nyní už naše zkušebna každé úterý praská ve švech. Rosteme nejen co do počtu, ale i různorodosti a náročnosti repertoáru. S tím se pojí i značná finanční náročnost našich koncertů. 

Co nás přimělo hledat

Často se setkáváme s tím, že lidé mimo umělecký obor nemají příliš představu, kolik takové uspořádání koncertu stojí. Například při organizaci oblíbené Rybovy mše rostou náklady s každým členem orchestru (housle, viola, cello, basa, varhany, flétna, trubka atd.), sólistou, sborovou výpomocí. Oproti tomu lze na notoricky známé rybovce ušetřit co do nácviku díla. Protože i s tím je třeba v honoráři počítat. 

Před pár lety jsme se proto vydali po pro nás dosud neprobádané cestě dotací a grantů. Díky nim jsme mohli uspořádat plno krásných koncertů i mimo naši domovskou Uhříněves, vzpomeňme na velikonoční Zelenou horu. Kdo ale tuto cestu grantů zná, ví, že může být zpočátku trnitá a pro nováčka poměrně krkolomná. I z toho důvodu jsme se rozhodli vyzkoušet i jiné možnosti.

Výhoda sborové komunity

Dlouhodobé zpívání ve sboru přináší nejen povznášející pocity ze společného zpěvu, ale i pevné přátelské vazby. Jsme vlastně taková komunita, ve které má každý své místo, každý zúročí své i nehudební zkušenosti. A tak se stalo, že po krátké společné úvaze o možné spolupráci, přišla jedna z nás s konkrétním návrhem možné firmy.

Po pár týdnech a společné schůzce jsme si potřásli rukou s panem Františkem Boudným, jednatelem společnosti Předvýběr.CZ

Kdo je Předvýběr.CZ?

Od roku 2023 jsme slavnostně navázali spolupráci s personální společností Předvýběr.CZ, která nejen skrze online pracovní portály a databáze pomáhá s výběrem vhodných kandidátů na volné pracovní pozice. Vedle sportovních klubů i dobročinných organizací jsme se tak stali šťastnou sedmičkou v pořadí podporovaných projektů firmy Předvýběr.CZ.

Jsme vděční, že nám nový rok přinesl tuto příležitost a těšíme se na vzájemnou spolupráci.